Ilfa Halal Tour

50 Ucapan Umroh Mabrur Bahasa Arab dan Indonesia

Umroh Mabrur
Bagikan:

Umroh merupakan ibadah yang memiliki makna mendalam bagi umat Islam. Melakukan perjalanan ke tanah suci untuk melaksanakan Umroh tidak hanya menjadi momen spiritual, tetapi juga waktu untuk berbagi kebahagiaan dengan orang-orang terdekat. Salah satu cara untuk menyampaikan doa dan harapan adalah melalui ucapan. Berikut ini adalah 50 contoh ucapan Umroh mabrur dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab yang dapat dijadikan inspirasi:

Ucapan Umroh Mabrur dalam Bahasa Indonesia

 1. Semoga Allah meridhai setiap langkahmu di tanah suci.
 2. Doa kami menyertai setiap ibadahmu di Baitullah.
 3. Semoga Umrohmu menjadi awal kehidupan yang lebih baik.
 4. Selamat menunaikan rukun-rukun Umroh dengan penuh kekhusyukan.
 5. Allahumma taqabbal minna wa minkum, semoga Umrohmu diterima oleh Allah.
 6. Doa kami selalu menyertai perjalananmu, selamat beribadah.
 7. Setiap doa yang terucap di hadapan Ka’bah, semoga menjadi kunci pintu surga.
 8. Langkahmu di tanah suci adalah langkah menuju keberkahan.
 9. Semoga Allah melimpahkan berkah dan maghfirah atas Umrohmu.
 10. Selamat meniti setiap rukun Umroh, semoga menjadi hamba yang lebih taat.
 11. Allahumma barik lana fi Umrina, wahfazna min sharriha (اللهم بارك لنا في عمرتنا، وحفظنا من شرها) – Ya Allah, berkahilah umrah kami dan lindungi kami dari segala keburukannya.
 12. Di bumi suci ini, semoga hatimu semakin bersih dan tulus.
 13. Setiap doa di Safa dan Marwah, semoga menjadi bukti keikhlasanmu.
 14. Semoga Allah memberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah dengan sempurna.
 15. Allahumma inni as’aluka husnal khatimah, semoga akhir perjalananmu berkesan indah.
 16. Umrohmu adalah tanda taqwa dan kepatuhan kepada Allah.
 17. Setiap tawaf adalah bentuk cinta kepada Sang Pencipta.
 18. Allahumma aj’alha ‘umratam mabruratan (اللهم اجعلها عمرة مبرورة) – Ya Allah, jadikanlah umrah ini diterima dengan baik.
 19. Semoga setiap lantunan talbiyahmu menggema di langit-langit Ka’bah.
 20. Allahumma zidna imanan wa taqwa (اللهم زدنا إيمانًا وتقوى) – Ya Allah, tambahkanlah iman dan takwa dalam hati kami.
 21. Dengan niat yang tulus, semoga Umrohmu menjadi bekal kehidupan.
 22. Allahumma thabbit qalbi ‘ala dinika (اللهم ثبت قلبي على دينك) – Ya Allah, teguhkan hatiku dalam agama-Mu.
 23. Semoga Allah memberikan kesempatan untuk kembali ke tanah suci.
 24. Doa kami menyertai setiap peziarah yang berangkat.
 25. Allahumma innaka ‘afuwwun tuhibbu al-‘afwa fa’fu ‘anni (اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني) – Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Engkau menyukai pengampunan, maka ampunilah aku.
 26. Semoga setiap sa’i diantara Safa dan Marwah membawa keberkahan.
 27. Allahumma ahsin ‘amalana (اللهم أحسن أعمالنا) – Ya Allah, perbaikilah amal perbuatan kami.
 28. Dengan setiap doa, semoga pintu-pintu surga terbuka untukmu.
 29. Allahumma innaka ‘ala kulli syai’in qadir (اللهم إنك على كل شيء قدير) – Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu.
 30. Semoga setiap tawafmu menghapus dosa-dosa yang lalu.
 31. Allahumma arzuqna ziyarat baytika al-haram fi ayyamina haadih (اللهم أرزقنا زيارة بيتك الحرام في أيامنا هذه) – Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk mengunjungi rumah-Mu yang suci dalam hari-hari kami ini.
 32. Dengan niat suci, semoga Umrohmu diterima di sisi-Nya.
 33. Allahumma inna nas’aluka al-huda wa at-tuqa wa al-afafa wa al-ghina (اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى) – Ya Allah, kami mohon petunjuk, ketakwaan, kesucian, dan kecukupan.
 34. Semoga setiap tawafmu adalah gerakan menuju kehidupan yang lebih baik.
 35. Allahumma balighna Hajjan mabruran (اللهم بلغنا حجًا مبرورًا) – Ya Allah, kabulkanlah haji kami dengan baik.
 36. Dengan setiap peziarah yang bersujud, semoga bumi suci ini semakin diberkahi.
 37. Allahumma arzuqna tawfiqal ibadah (اللهم أرزقنا توفيق العبادة) – Ya Allah, berikanlah kami keberuntungan dalam beribadah.
 38. Semoga perjalanan spiritual ini membawa perubahan positif dalam hidupmu.
 39. Allahumma hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a’yun (اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين) – Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami dari istri-istri kami dan keturunan kami penyejuk hati.
 40. Dengan setiap doa di Maqam Ibrahim, semoga langkahmu diberkahi.
 41. Allahumma ayyidna wa la tu’ayyid ‘alayna (اللهم أيدنا ولا تعيد علينا) – Ya Allah, berikanlah bantuan kepada kami dan janganlah Engkau memberikan bantuan kepada orang lain untuk menyengsarakan kami.
 42. Semoga Allah memberikanmu kekuatan untuk melangkah di tengah-tengah tanah suci.
 43. Allahumma inna nas’aluka al-jannah wa na’udzubika min an-nar (اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار) – Ya Allah, kami mohon surga dan berlindung kepada-Mu dari neraka.
 44. Dengan setiap tawaf di Ka’bah, semoga hatimu semakin khusyuk.
 45. Allahumma inni as’aluka ‘ilman nafi’an wa ‘amalan salihan wa rizqan halalan (اللهم إني أسألك علمًا نافعًا وعملًا صالحًا ورزقًا حلالا) – Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan rezeki yang halal.
 46. Dengan setiap sa’i, semoga Allah melapangkan jalan kehidupanmu.
 47. Allahumma innaka ‘ala kulli syai’in qadir, semoga setiap hajatmu dikabulkan.
 48. Dengan hati yang bersih, semoga Allah meridhai setiap doamu.
 49. Allahumma arzuqna shalihat al-a’mal, semoga dilimpahkan kebaikan dalam setiap amalanmu.
 50. Semoga Umrohmu menjadi pintu kebahagiaan dunia dan akhirat.

Ucapan Umroh Mabrur dalam Bahasa Arab

 1. بارك الله في رحلتك وأعانك على أداء العمرة (Barakallahu fi rihlatik wa a’anak ‘ala ada al-‘umrah) – Semoga Allah memberkahi perjalananmu dan memberikan pertolongan dalam melaksanakan Umroh.
 2. اللهم ارزقنا عمرة مقبولة وتقبل منا (Allahumma arzuqna ‘umrah maqbulah wa taqabbal minna) – Ya Allah, berikanlah kami umrah yang diterima dan terimalah daripada kami.
 3. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم (Nas’alullaha an yataqabbal minna wa minkum) – Kami memohon kepada Allah agar diterima dari kami dan dari kalian.
 4. بالتوفيق في أداء مناسك العمرة (Biltawfiq fi ada manasik al-‘umrah) – Semoga berhasil dalam melaksanakan ritual Umroh.
 5. اللهم تقبل منا هذه العمرة واغفر لنا (Allahumma taqabbal minna hadhihi al-‘umrah wa-ghfir lana) – Ya Allah, terimalah umrah ini dari kami dan ampunilah dosa-dosa kami.
 6. رحمك الله في هذه الرحلة المقدسة (Rahmaka Allah fi hadhihi al-rihlah al-muqaddasah) – Semoga Allah memberikan rahmat-Nya dalam perjalanan suci ini.
 7. تمنياتنا بأن تكون هذه العمرة مبرورة ومقبولة (Tamanniyyatuna bi-ann takuna hadhihi al-‘umrah mabrurah wa maqbulah) – Doa kami agar Umroh ini menjadi diterima dan berkah.
 8. اللهم اجعل هذه الرحلة خالصة لوجهك الكريم (Allahumma j’al hadhihi al-rihlah khaliṣah li-wajhika al-karim) – Ya Allah, jadikanlah perjalanan ini semata-mata untuk menghadap wajah-Mu yang mulia.
 9. تمنياتنا بأن يكون لك أثر كبير في هذه الرحلة (Tamanniyyatuna bi-ann yakuuna laka atharun kabirun fi hadhihi al-rihlah) – Doa kami agar perjalanan ini meninggalkan kesan besar bagi dirimu.
 10. اللهم ارزقنا زيارة بيتك الحرام مراراً وتكراراً (Allahumma arzuqna ziyarat baytika al-haram muraran wa tukarraran) – Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk mengunjungi rumah-Mu yang suci berulang kali.
 11. جعل الله هذه العمرة بداية لحياة جديدة (J’alallahu hadhihi al-‘umrah bidayatan li-hayatin jadidah) – Semoga Allah menjadikan Umroh ini sebagai awal dari kehidupan yang baru.
 12. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك في هذه الرحلة (Allahumma iftah lana abwaba rahmatika fi hadhihi al-rihlah) – Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmat-Mu dalam perjalanan ini.
 13. تمت العمرة، اللهم تقبلها (Tammat al-‘umrah, Allahumma taqabbalaha) – Umroh telah selesai, ya Allah, terimalah.
 14. اللهم اجعل كل خطوة نخطوها في بيتك آية من آيات قربنا إليك (Allahumma j’al kulla khatwatin nakhṭuha fi baytika ayatan min ayati qurbina ilayk) – Ya Allah, jadikanlah setiap langkah yang kita ambil di rumah-Mu sebagai tanda dari tanda-tanda dekatnya kita kepada-Mu.
 15. بارك الله لك في هذه الرحلة وجعلها خالصة لوجهه الكريم (Barakallahu laka fi hadhihi al-rihlah wa-j’alha khaliṣatan li-wajhihi al-karim) – Semoga Allah memberkahi perjalananmu ini dan menjadikannya semata-mata untuk wajah-Nya yang mulia.
 16. اللهم احفظنا وأسرتنا في هذه الرحلة وارزقنا السلامة (Allahumma ihfazna wa-usratina fi hadhihi al-rihlah wa-arzuqna al-salamah) – Ya Allah, lindungilah kami dan keluarga kami dalam perjalanan ini dan berikanlah keselamatan.
 17. نرسل أطيب التهاني وأصدق الدعوات لك في هذه الرحلة المباركة (Nursilu atyab al-tahani wa-asdaq al-du’wat laka fi hadhihi al-rihlah al-mubarakah) – Kami mengirimkan ucapan selamat dan doa terbaik untukmu dalam perjalanan yang penuh berkah ini.
 18. اللهم أعنا على طاعتك واجعلنا من المقبولين (Allahumma a’innna ‘ala ta’atika wa-j’alna min al-maqbulin) – Ya Allah, bantu kami untuk taat kepada-Mu dan jadikanlah kami termasuk yang diterima amalannya.
 19. بحمد الله ورعايته، تمت العمرة، اللهم قبلها (Bi-hamdi Allahi wa-ra’ayatihi, tammat al-‘umrah, Allahumma qabbalaha) – Dengan pujian dan rahmat Allah, umrah telah selesai, ya Allah, terimalah.
 20. اللهم اجعل هذه الرحلة منبراً لتجديد إيماننا وتقوية علاقتنا بك (Allahumma j’al hadhihi al-rihlah minbaran litajdid imanan wa-taqwiyya ‘alaqatina bika) – Ya Allah, jadikanlah perjalanan ini sebagai panggung untuk memperbaharui iman kita dan menguatkan hubungan kita dengan-Mu.
 21. اللهم افتح لنا أبواب الخيرات والرحمة في هذه الأيام المباركة (Allahumma iftah lana abwaba al-khayrat wa-al-rahmah fi hadhihi al-ayyam al-mubarakah) – Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu kebaikan dan rahmat dalam hari-hari yang penuh berkah ini.
 22. جعل الله أيامك في بيته مملوءة بالسكينة والطمأنينة (J’alallahu ayyamak fi baytihi mamlu’atan bissakina wa-al-tama’nina) – Semoga Allah menjadikan hari-harimu di rumah-Nya penuh ketenangan dan keamanan.
 23. اللهم ارزقنا العمرة في كل عام وزيارة لمسجد نبيك المختار (Allahumma arzuqna al-‘umrah fi kulli ‘am wa-ziyarat lamasjidi Nabiika al-mukhtar) – Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk umrah setiap tahun dan kunjungan ke masjid Nabi yang terpilih.
 24. نرفع أكف الضراعة في هذه اللحظة المهمة، اللهم اقبل (Narfa’u akfa al-du’a fi hadhihi al-lahzah al-muhimah, Allahumma qabil) – Kami mengangkat tangan dalam doa pada saat yang penting ini, ya Allah, terimalah.
 25. اللهم اجعل هذه العمرة بداية للتوبة والاستغفار (Allahumma j’al hadhihi al-‘umrah bidayatan lil-taubah wa-al-istighfar) – Ya Allah, jadikanlah Umroh ini sebagai awal untuk bertaubat dan memohon ampunan.
 26. اللهم ارزقنا الإخلاص في العبادة والتوكل عليك (Allahumma arzuqna al-ikhlas fi al-‘ibadah wa-al-tawakkul ‘alayk) – Ya Allah, berikanlah kami keikhlasan dalam beribadah dan bertawakal hanya kepada-Mu.
 27. بارك الله في عمرتك وأعانك على طاعته (Barakallahu fi ‘umratik wa-a’anak ‘ala ta’atih) – Semoga Allah memberkahi umrahmu dan memberikan pertolongan dalam taat kepada-Nya.
 28. اللهم اجعلنا من المباركين الذين زرعوا في تربة بيتك (Allahumma j’alna min al-mubarakin alladhina zar’u fi turbati baytika) – Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang diberkahi yang menanam dalam tanah rumah-Mu.
 29. نتمنى لك أوقاتاً سعيدة وذكريات جميلة في هذه الرحلة (Natamanna lak ayyatan sa’idah wa-dhikrayat jamilah fi hadhihi al-rihlah) – Kami mengharapkan waktu yang bahagia dan kenangan indah untukmu dalam perjalanan ini.
 30. اللهم ارزقنا الحضور في مكة المكرمة مرات عديدة (Allahumma arzuqna al-hudur fi Makkah al-mukarramah marratan ‘adidah) – Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk hadir di Makkah yang mulia berulang kali.
 31. اللهم اسمح لنا بلمس الحجر الأسود وقدوم الركن اليماني (Allahumma asimh lana bilmis al-hajar al-aswad wa-qadumi al-rukni al-yamani) – Ya Allah, izinkanlah kami menyentuh Hajar Aswad dan menginjakkan kaki di Rukn Yamani.
 32. بارك الله في أيامك ولياليك في بيته الحرام (Barakallahu fi ayyamik wa-layalik fi baytihi al-haram) – Semoga Allah memberkahi hari-hari dan malam-malammu di rumah-Nya yang suci.
 33. اللهم اجعل هذه العمرة شاهدة لنا لا علينا (Allahumma j’al hadhihi al-‘umrah shahidatan lana la ‘alayna) – Ya Allah, jadikanlah Umroh ini menjadi saksi untuk kami, bukan terhadap kami.
 34. ندعو الله أن يكون لكم طريقاً مباركاً وسلاماً في كل خطوة (Nad’u Allah an yakuuna lakum tariqan mubarkan wa-salaman fi kulli khatwah) – Kami berdoa agar setiap langkahmu menjadi jalan yang diberkahi dan penuh kedamaian.
 35. اللهم ارزقنا الخشوع في صلاتنا بين ركن وركن (Allahumma arzuqna al-khashu’u fi salatina bayna ruknin wa-rukun) – Ya Allah, berikanlah kami kekhusyukan dalam shalat kami di antara dua rukun.
 36. تمنياتنا بأن يكون هذا السفر مليئاً بالبركات والفرح (Tamanniyyatuna bi-ann yakuuna hadha al-safar maly’an b-al-barakat wa-al-farh) – Doa kami agar perjalanan ini dipenuhi dengan berkah dan kebahagiaan.
 37. اللهم ارزقنا لقاء الكعبة المشرفة مراراً وتكراراً (Allahumma arzuqna liqa’ al-ka’bah al-musharrafah muraran wa tukarraran) – Ya Allah, berikanlah kami kesempatan untuk bertemu dengan Ka’bah yang mulia berulang kali.
 38. نسأل الله أن يرزقك السعادة في كل صلاة وطواف (Nas’alullaha an yarzuqak al-sa’adah fi kulli salat wa-tawaf) – Kami memohon kepada Allah agar memberikan kebahagiaan pada setiap salat dan tawafmu.
 39. اللهم اجعل هذا الحجر الأسود شاهدًا لنا يوم القيامة (Allahumma j’al hadha al-hajar al-aswad shahidan lana yawm al-qiyamah) – Ya Allah, jadikanlah Hajar Aswad ini sebagai saksi untuk kami di hari kiamat.
 40. اللهم اجعل قلوبنا خاشعة أمام بيتك الحرام (Allahumma j’al qulubuna khashi’ah amama baytika al-haram) – Ya Allah, jadikanlah hati kami tunduk di hadapan rumah-Mu yang suci.
 41. اللهم ارزقنا لحظات اعتراف وتوبة في الحرم (Allahumma arzuqna lahazat i’tiraf wa-taubah fi al-haram) – Ya Allah, berikanlah kami saat-saat pengakuan dosa dan taubat di dalam Masjidil Haram.
 42. نتمنى لك عمرة مبرورة وذنب مغفور (Natamanna lak ‘umrah mabrurah wa-dhunub maghfurah) – Kami berharap Umrohmu diterima dan dosamu diampuni.
 43. اللهم ارزقنا تجربة لا تُنسى في هذا البيت الطاهر (Allahumma arzuqna tajribah la tunsah fi hadha al-bayt al-tahir) – Ya Allah, berikanlah kami pengalaman yang tak terlupakan di rumah-Mu yang suci ini.
 44. بارك الله لك في هذا السفر واجعله نافعًا لروحك (Barakallahu laka fi hadha al-safar wa-j’alhu nafi’an li-ruhik) – Semoga Allah memberkahi perjalananmu ini dan menjadikannya bermanfaat bagi jiwa mu.
 45. اللهم اجعل هذا الطواف شاهدًا لنا على طاعتك (Allahumma j’al hadha al-tawaf shahidan lana ‘ala ta’atik) – Ya Allah, jadikanlah tawaf ini sebagai saksi bagi ketaatan kami kepada-Mu.
 46. اللهم اجعل أيامك في بيت الله مليئة بالنور والرضا (Allahumma j’al ayyamak fi bayti Allahi maly’atan b-al-nur wa-al-rida) – Ya Allah, jadikanlah hari-harimu di rumah Allah ini penuh dengan cahaya dan keridhaan.
 47. نرسل لك أطيب التحيات من قلوبنا الخاشعة (Nursilu laka atyab al-tahiyat min qulubina al-khashi’ah) – Kami mengirimkan salam yang tulus dari hati-hati yang khusyu’.
 48. اللهم اجعل هذه السنة محملة بالبركات والفضل (Allahumma j’al hadha al-sanah muhammalah b-al-barakat wa-al-fadl) – Ya Allah, jadikanlah tahun ini penuh dengan berkah dan keutamaan.
 49. بارك الله لك في هذه الرحلة وأعادك سالمًا إلى أرض الحرمين (Barakallahu laka fi hadhihi al-rihlah wa-aadak saliman ila ard al-haramayn) – Semoga Allah memberkahi perjalananmu ini dan membawamu kembali dengan selamat ke tanah suci.
 50. اللهم ارزقنا السعادة والنجاح في حياتنا وآخرتنا (Allahumma arzuqna al-sa’adah wa-al-najah fi hayatina wa-akhiratina) – Ya Allah, berikanlah kami kebahagiaan dan keberhasilan dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Semoga ucapan-ucapan ini memberikan semangat dan doa yang mendalam untuk perjalanan Umroh.

Pilih Travel Umroh & Haji Terpecaya untuk Temani Ibadah Anda
Artikel Terkait
Chat Sekarang
1
Hubungi Admin WA
Scan the code
Assalamuikum admin, saya ingin bertanya tentang 50 Ucapan Umroh Mabrur Bahasa Arab dan Indonesia.